Het programma

‘Palliantie. Meer dan zorg’

bestaat 5 jaar

Het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ bestaat 5 jaar. Het programma draagt bij aan het realiseren van zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het stimuleert de ontwikkeling en verspreiding van kennis en faciliteert samenwerking tussen een groot aantal partijen. Het is onderdeel van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ), waarin tal van organisaties en zorgverleners een cruciale rol spelen. In die 5 jaar zijn tientallen projecten opgezet, uitgevoerd en omarmd door de praktijk. In dit e-zine laten we graag zien wat er inmiddels is bereikt en wat voor moois er nog in het verschiet ligt. Maak kennis met de vele projecten die binnen het programma zijn opgezet, zoals het project Oog voor naasten waarin familieleden en andere dierbaren van iemand in de laatste levensfase centraal staan. Lees persoonlijke columns en verhalen, zoals het indrukwekkende verhaal van Swanny Kremer die terwijl ze zelf ziek was, de mantelzorg voor haar (inmiddels overleden) echtgenoot voor haar rekening nam. Luister naar het transmuraal palliatief team van het OLVG voor een kijkje in de praktijk van de palliatieve zorg. En bekijk de mijlpalen van de eerste 5 jaar ‘Palliantie. Meer dan zorg’. Natuurlijk mocht de evaluatie van het programma in dit e-zine niet ontbreken. Over de toekomst kunt u meer lezen in het artikel 'Blik op de toekomst'. Onze algemeen directeur Véronique Timmerhuis en Gerrit van der Wal, die sinds het prille begin voorzitter is van de programmacommissie Palliantie, trappen bij wijze van voorwoord af met een korte terug- en vooruitblik in deze video. Veel lees-, kijk- en luisterplezier.