Mijlpalen - stadsgezicht
Eerste subsidieronde
image
Parel voor Patz
Parel Signaleringsbox
Veldraadpleging knelpunten palliatief zorg
Installatie programma
Opstart 7 consortia
Eerste subsidieronde
Rapport Zorgmodule
Start eerste projecten
Kennissynthese op thema
Kennissynthese
image
Veldraadpleging
Canon Palliatieve zorg
Kennsisyntehese Geestelijke verzorging
Rapport
Parel voor Pharos
2019
Parel voor Zingeving
Kennissyntehse
Onderwijssamenwerking
Logo 5 jaar Palliantie